Yeni zam talepleri meclis gündeminde !

Edirne Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında; 1 Ağustos Salı Günü Saat:14.00’te Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Gündemde ise toplu taşıma, taksi ve servis esnafının zam talep yazıları yer alacak.

Toplamda 11 adet gündem maddesinin görüşüleceği Edirne Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında; 1 Ağustos Salı Günü Saat:14.00’te Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Görüşülecek olan 11 maddenin içerisinde ise toplu taşıma, servis ve taksici esnafının gider kalemlerinin artışından kaynaklı zam talep yazıları meclise sunulacak.

Görüşülecek maddeler ise aşağıdaki gibi olacak:

1- Bir önceki toplantıya ait 06.07.2023 tarihli tutanak.

2-Kadro iptali ve ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 1121916 sayılı yazısı.

3- Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Eğitmen kadrosunda görev yapmakta olan personellere 01.07.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 1121874 sayılı yazısı.

4- Edirne Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih ve 2023/127 sayılı kararı ile Belediyemizde Afet İşleri Müdürlüğü oluşturulmuştur, Afet İşleri Müdürlüğüne ait 2023 Yılı Gider Bütçesine “Ödenek Aktarım Cetveli”nde belirtilen Hesap Kodlarının açılması ve cetvelde belirtilen tutarlar kadar 09.06.01.01 Yedek Ödenek Kodundan ödenek aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 1122051 sayılı yazısı.

5- Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine Edirne Belediye Meclisinin 06.12.2005 tarih ve 2005/175-505 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Edirne Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği Geçici Madde:4’te belirtilen 31.07.2023 ibaresinin 31.12.2023 olarak değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.07.2023 tarih ve 1122009 sayılı yazısı.

6- “İlimizde faaliyet gösteren toplu taşıma ve taksici esnafının talepleri doğrultusunda akaryakıt ve amortisman giderlerindeki yüksek artış dolayısıyla mevcut şehir içi toplu ulaşım ve taksimetre ücret tarifesine zam yapılması” konusundaki Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 27.07.2023 tarih ve 1122159 sayılı yazısındaki taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.07.2023 tarih ve 112285 sayılı yazısı.

7- Servisçi esnafının son aldığı tarifeden sonra en büyük gider kalemi olan akaryakıt fiyatları, araç fiyatlarındaki artış, araç muayene, sigorta, vergi, SGK ödemeleri ve bakım masraflarındaki artışlara paralel maliyetlerin artması nedeniyle 2023-2024 yılında uygulanmak üzere servis araçları ücret tarifesine zam yapılması konusundaki Edirne Servis araçları İşletmecileri Esnaf Odası’nın 27.07.2023 tarih ve 1122265 sayılı yazısındaki taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.07.2023 tarih ve 1122513 sayılı yazısı.

8- İmar Komisyonuna havale edilen konularla ilgili olarak İmar Komisyonunun 27.07.2023 tarih ve 2023/33 ve 2023/34 sayılı imar komisyonu raporları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2023 tarih ve 1122525 sayılı yazısı.

9- Mülkiyet tasarrufu Belediyemize ait Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi yanında bulunan 1-Y:464424.63 X:4615658.85, 2-Y:464426.59 X:4615675.75, 3-Y:464395.31 X:4615680.82, 4-Y:464388.89 X:4615683.48, 5-Y:464376.78 X:4615690.01, 6-Y:464375.83 X:4615690.91, 7-Y:464375.99 X:4615693.72, 8-Y:464377.21 X:4615694.89, 9-Y:464381.85 X:4615695.74, 10-Y:464385.38 X:4615696.27, 11-Y:464392.66 X:4615696.91, 12- Y:464399.61 X:4615697.335, 13-Y:464419.76 X:4615699.91, 14-Y:464440.44 X:4615703.60, 15-Y:464447.21 X:4615705.36, 16-Y:464458.88 X:4615707.94, 17- Y:464459.37 X:4615689.06, 18- Y:464451.95 X:4615689.54, 19-Y:464446.38 X:4615675.53, 20-Y:464446.05 X:4615656.11, 21-Y:464444.84 X:4615637.33, 22-Y:464423.33 X:4615638.72 koordinatlı alanda; “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Anıtı ve Anma Alanı” yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2023 tarih ve 1122637 sayılı yazısı.

10- Mülkiyeti Belediyemize ait Edirne İli Merkez İlçesi Karaağaç Mahallesi 818 ada, 4 parsel sayılı 1774.08 m2 yüzölçümlü taşınmazın ve üzerinde bulunan yapıların T.C. Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2023/408 Esas nolu dosyasına sunulan bilirkişi raporu gereği 19.551.994,00-TL (Ondokuzmilyonbeşyüzellibirbindokuzyüzdoksandört) değerinde olduğu tespit edilmiş olup, aynen kabulü ve söz konusu taşınmaz ve yapıların bu bedel üzerinden %100 hissesi Belediyemize ait Ergene Enerji ve Gıda Anonim Şirketi’ne ayni sermaye artışı olarak konulması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.07.2023 tarih ve 1122873 sayılı yazısı.

11- Yurdumuzun dört bir yanının düşman kuvvetlerince işgal edildiği, Türk Milleti’ne Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı, ordunun silahlarının alınıp, düzenli ordunun dağıtıldığı dönemde; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünden vücut bulmuş, ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımı Kuvayı Milliye teşkilatının isminin; karşılaştıkları mezalim, yıkım ve işgal olaylarına karşı ilk direniş cemiyeti olan Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulduğu, Batı sınırımızın kahraman bekçisi Serhad Kentimiz Edirne’mizde uygun bulunan bir cadde ya da bulvara verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 28.07.2023 tarih ve 1122957 sayılı yazısı. Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu