Sağlık çalışanları haklarını arıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele (SABİM) Platformu’na üye 21 sendikaya bağlı sağlık çalışanları, 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bıraktı. Dün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi binası önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, düzenledikleri basın açıklamasında yetkililerden talep ettikleri hakları açıkladılar.

SABİM Platformu’na bağlı sendikaların üyeleri, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamayla 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bıraktıklarını açıklamışlardı. Dün Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde basın açıklaması yapan sağlık çalışanları, yetkilerden talep ettikleri hakları dile getirdiler. Sendikalılar adına açıklamayı okuyan Furkan Fındık, Sağlık Bakanlığı tarafından Şiddetle Mücadele Kurulu kurulması gerektiğini belirtirken, nöbet ücretlerinin ise iki katı olması gerektiğinin altını çizdi. Fındık; Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilgili tüm meslek örgütleri ve sendikaların da temsil edildiği Şiddetle Mücadele Kurulu kurulmalıdır. Beyaz kod veren sağlık çalışanı olayın olduğu gün idari izinli sayılmalıdır. Şiddet kadar, kurumlarda yaşanan mobbingin de önemi kavranmalı, buna ilişkin yasal mevzuat düzenlenmelidir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri, en düşük devlet memuru aylığı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılarak, emekli aylığına yansıyacak şekilde tek kalem maaş olarak ödenmelidir. Uzman hekim maaşı yoksulluk sınırının üç katı olacak şekilde düzenlenmeli; tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaşları da eğitim düzeyi, hizmet yılı, mesleki sorumluluklar ve riskler gözetilerek yeniden belirlenmelidir. Tüm çalışanların vergi oranı %15 olarak sabitlenmelidir. Nöbet ücretleri, aylık ücretin saat başına düşen tutarın en az 2 katı olacak şekilde ödenmeli, bu nöbet ücretine riskli birim ve gece çalışma farkı ile resmi ve dini bayramlar %100 olarak eklenmelidir. Nöbet ücretlerinin takip eden ayın en geç 15’inde genel bütçeden ödenmesi hüküm altına alınmalıdır. Tüm kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına kendi bayram ve mesleki kutlama günlerinde (14 Mart Tıp Bayramı, Hemşireler Günü, Ebeler Günü, Sağlıkçılar Günü vb.) bir maaş tutarında tediye verilmelidir. Ayrıca, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yılda iki kez bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir” dedi.

‘YIPRANMA PAYI HAKKI YILDA 90 GÜN OLUP, GEÇMİŞE DÖNÜK DE DÜZENLENMELİ’

Özlük hakları konusunda, yıpranma payının yılda 90 gün olması gerektiğini belirten Fındık; “Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı hakkı) yıl başına 90 gün olarak, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe de dönük olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Kamuda sözleşmeli istihdama ve hizmet alım sözleşmelerine son verilmeli, kadrolu, güvenceli çalışma biçimi sağlanmalıdır. Lisansüstü eğitimini tamamlayarak YÖK tarafından tanınan alanlarda uzmanlığını alanlar için kadro açılmalı ve istihdam edilen çalışanlara uzmanlık tazminatı verilmelidir. Yüz yüze veya uzaktan gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin süresi mesaiden sayılmalı ve mesai saatleri sonrası yapılan eğitimler için nöbet ücreti ödenmelidir. 5510 ve 5434 sayılı kanunlara göre emekli olanlar ile çalışanlar arasındaki emekli aylığı farklılığı giderilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet kolu dahilinde bulunan kurum ve kuruluşlarda mazeret atamalarında aile birliğinin sağlanmasına engel teşkil eden sınırlamalar ortadan kaldırılmalıdır. Üniversite hastaneleri arasındaki tayin sorunu çözülmelidir” şeklinde konuştu.

Fındık, çalışma şartlarında istedikleri düzenlemeleri de açıkladı. Fındık; “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, kendi kadro unvanlarına uygun pozisyonlarda çalıştırılmalıdır. Eşi ölen veya boşanma sebebi ile çocuğunun velayeti verilmiş olan sağlık çalışanına isteği dışında gece nöbeti görevi verilmemelidir. Sağlık çalışanlarının iş yükünü artıran personel eksikliği giderilmeli, gerekli personel istihdamı sağlanmalıdır. Kamudaki farklı istihdam modelleri ortadan kaldırılmalıdır. Nöbet tutulan hastanelerde 10 yaşından küçük çocuğu olan sağlık çalışanları için, nöbette çocuklarının bakım ve gözetimi için 7/24 hizmet veren kreş imkânı idare tarafından sağlanmalıdır. OECD verileri baz alınarak hasta başına düşen sağlık çalışanı verileri göz önüne alınarak ve ortalamalara dikkat edilerek sağlık çalışanı atamalarını yeterli düzeyde yapılmalıdır” diye konuştu.

Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması gerektiğini kaydeden Fındık, birim amiri seçiminde çalışanların da görüşünün alınması gerektiğini vurguladı. Fındık; “Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır. Sözleşmeli yöneticilik modelinden vazgeçilmeli; tüm yöneticiler ehliyet ve liyakat kriterlerine göre, merkezi bir şekilde atanmalıdır. Tüm birim amirlerinin belirlenmesinde; objektif ve liyakate uygun kişilerin aday olabileceği ve işyerinde çalışanlarının da görüşünün alınacağı, belirli bir süre için seçileceği bir sistem yönetmelik ile düzenlenmelidir. Yönetici pozisyonunda görev yapan çalışanlar, sendika üyesi olamayacaklar kapsamına alınmalıdır. Sendika üyeliği ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet üzerinden yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. Adem Batuhan SEVER

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu