Enez için sempozyum

Eskiçağda Ainos-Aynos, Türklerin hâkimiyetine geçtikten sonra ise İnöz, İnös, Enes isimlerini alan, Edirne’nin ilçesi Enez’de, Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi ve Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu işbirliğinde sempozyum düzenlenecek.

Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi ve Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu işbirliğinde 7-9 Eylül tarihlerinden sempozyum gerçekleştirilecek. Sempozyumda Enez için yazılmış her türlü bilgi ve belgeyi paylaşılacak. Düzenlenecek olan sempozyumun temel amacı ise, asırlarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Enez ve çevresiyle ilgili her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

Sempozyum hakkında bilgi veren Trakya Üniversitesi; “Günümüzde Enez olarak anılan kadim belde, Eskiçağda Ainos-Aynos, Türklerin hakimiyetine geçtikten sonra İnöz, İnös ve Enes olarak adlandırılmıştır. Ege denizinin kuzey sahilinde ve Meriç Nehri’nin denize döküldüğü sahada bulunan Enez, Türkiye-Yunanistan sınırının yanı başında yer almaktadır. Homeros’un İlyada destanında bahsettiği Enez, bazı Antik dönem yazarlarına göre ilk önce Aiolialılar ve daha sonra ise Mytilene (Midilli) ve Kymeliler tarafından bir koloni olarak kurulmuştur. Pers Kralı Darius’un İskit seferinden sonra Pers İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına giren Enez, Salamis savaşından sonra Attik-Delos Deniz Birliği’ne dahil olmuştur. Kral Barışı ile bağımsızlığa kavuşmuşsa da sonrasında Makedonya hakimiyetine girmiştir. Makedonya hakimiyeti sırasında ve Helenistik çağda Enez gerek ticarî ve gerekse kültür sahasında oldukça yüksek bir seviyede bulunmuştur. Helenistik çağda Mısır hakimiyetinde kalan Enez, M.Ö. 190 yılında Romalılar sayesinde tekrar bağımsızlığına kavuşmuş, Genç Antik çağda ise küçük Rodop bölgesinin başşehri olmuştur. Bizanslılar zamanında Semadirek ve İmroz adalarını da içine alan bir prensliğin müstahkem merkezi konumunda olan Enez, Bizanslıların son devrinde Cenovalı Gattelusi ve Doria ailelerinin yönetiminde kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında, 1456 yılında; Has Yunus Bey tarafından denizden ve karadan kuşatılmak suretiyle Osmanlılar tarafından fethedilmiş, günümüze kadar da Türk toprağı olarak varlığını devam ettirmiştir. Eskiçağ’dan 19. yüzyıla kadar bütün Doğu Trakya’nın en önemli limanının bulunduğu Enez, tarihî ve doğal güzellikleriyle ülkemizin önemli bir turizm beldesidir. Enez Sempozyumu’nun temel amacı; asırlarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Enez ve çevresiyle ilgili her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Ulaşılacak bilgi birikimi, kitap bölümü olarak yayımlanacaktır. Bu sayede Enez hakkında yapılacak her türlü araştırma çalışmalarında başvurulacak temel bir bilimsel kaynak eser oluşturulacaktır. Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi ve Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu işbirliğinde düzenlenen bu sempozyumda Enez için yazılmış her türlü bilgi ve belgeyi paylaşmak istemekteyiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu