Bakanlıktan yeni projeler

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı’nı hayata geçireceğiz” dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 75’inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı ile afet bölgelerindeki eğitim desteklerini kapsayan bir protokol imzaladıklarını anımsatan Göktaş, deprem bölgelerinde sosyal iyileştirme kapsamında başka çalışmaları da olacağını, bunlardan birini ağustos ayında başlatacaklarını söyledi. Dezenformasyonun bütün dünyanın ciddi bir sorunu olduğuna, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun çok tehlikeli boyutlara geldiğine dikkati çeken Göktaş, mağdurun haklarını korumak, daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla hareket ettiklerini fakat bazı medya mecralarında, konuya gereken özenin gösterilmediğini dile getirdi. Göktaş, AK Parti hükümetleri döneminde, bireyin, ailenin ve toplumun korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

 “12. KALKINMA PLANI 2024-2028 HEDEFLERİ’Nİ MUTLAKA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Bakan Göktaş, “2053 Vizyonuna İlişkin Hedefler” uyarınca, 30 Yıllık Perspektif çerçevesinde, “12. Kalkınma Planı 2024-2028 Hedefleri”ni mutlaka gerçekleştireceklerini vurguladı. Her ilçeye Sosyal Hizmet Merkezi hizmetini götüreceklerini, Aile Sosyal Destek Programı ile Türkiye’nin her yerine, milyonlarca haneye ulaşacaklarını belirten Göktaş, “Güçlü Birey, Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye” anlayışıyla, aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdüreceklerinin altını çizdi. Aile ve iş hayatının uyumunu güçlendireceklerine, kaliteli ve kolay erişilebilir kreş ve okul öncesi bakım/eğitim imkanlarını yaygınlaştıracaklarına işaret eden Göktaş, kadınların iş hayatına katılımını artırabilmek için esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarını hayata geçiren öncü kamu kurumu olmayı hedeflediklerini söyledi.

 “AİLE BAZLI VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ”

Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti; “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik, ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Barınma, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nın etkin uygulanmasını ve 5. Ulusal Eylem Planı’nın hazırlık çalışmalarını uygulamaya geçireceğiz. Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, kooperatifler yolu ile güçlendirilmelerini sağlayacağız.”

 “KORUYUCU AİLE SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ’Nİ UYGULAYACAĞIZ”

Göktaş, erken yaşta ve zorla evliliklerin erken tespitine yönelik sistemler geliştireceklerini ve kamuoyunun konuyla ilgili farkındalığını artıracaklarını söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede izleme ve değerlendirme çalışmalarını daha da güçlendireceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti; “Sıfır tolerans politikamızı uygulamaya devam edeceğiz. ŞÖNİM’lerin ve kadın konukevlerinin daha nitelikli hizmet vermesini sağlayacağız. Çocuklarımızın milli ve insani değerlere sahip, saygılı, öz güvenli ve sağlıklı fertler olarak, aile ortamında yetişmeleri için her imkanı seferber edeceğiz. Türkiye’de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı’nı hayata geçireceğiz. Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı çocuk alanında hizmet üreten tüm paydaşların katkıları ve iş birliği ile hayata geçireceğiz.”

“ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK AKTİF YAŞAM MERKEZLERİ SAYISINI 150’YE ÇIKARACAĞIZ”

Engelli vatandaşların ve ailelerinin toplumsal yaşamın aktif üyeleri olarak yaşam sürmelerini sağlayacak uygulamaları hayata geçirecek, erişilebilir bir toplum inşa edeceklerinin de altını çizen Göktaş, şöyle devam etti; “Engelli Bireylere Yönelik Aktif Yaşam Merkezleri sayısını 150’ye çıkaracağız. Evinde engelli ve yaşlı bakımını gerçekleştirenleri sigorta şemsiyesi altına alarak, evinde istihdam modeli oluşturulmasına ilişkin ilgili kurumlar işbirliğinde mevzuat çalışmalarını tamamlayacağız. Engelli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sayımızı 130’a ulaştıracağız. 2. Ulusal Otizm Eylem Planı’nı tüm paydaşlarla beraber oluşturacağız ve uygulayacağız.”

“DAHA ÜRETKEN BİR YAŞLILIK SÜRECİ İÇİN ÖZEL PROGRAMLAR GELİŞTİRECEĞİZ”

Yaşlı vatandaşların aileleriyle sağlıklı ve aktif yaşlanmalarını destekleyeceklerini belirten Göktaş, “Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayımızı 180’e çıkaracağız. 2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı ilan ederek, güçlü işbirliği ve koordinasyonla uygulayacağız. Yaşlılarımızın dijitalleşme ve diğer teknolojilerle hizmetlere erişimini kolaylaştırma ve daha üretken bir yaşlılık süreci geçirmeleri için özel programlar geliştireceğiz.” bilgisini verdi.

Göktaş, şehit dul ve yetimlerinin özel sektörde de istihdamını sağlayacaklarını ifade ederek, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının tek bir kartla tüm Türkiye’de ücretsiz seyahat etmelerini sağlayacaklarını, PTT ile protokol imzalanarak tüm Türkiye Kart Projesi’ne şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını da dahil edeceklerini kaydetti. Bakan Göktaş; “Ortaya koymayı planladığımız tüm bu vizyon, aile odaklı bir sistemin güçlenmesini gerçekleştirebilmek için. Ailenin her bir bireyini daha da güçlü hale getirmek, sosyal destek sistemlerini pekiştirmek bizim görevimiz.” dedi.

“BU PROJEYİ SONUÇLANDIRARAK HAYATA GEÇİRMEYİ İSTİYORUZ”

Bakan Göktaş, 2023’te hazırlanan AK Parti seçim beyannamesinde, aileyi güçlendirmeye yönelik yenilikçi mekanizmalar geliştirileceğinin, bu kapsamda uygulanacak Aile Koruma Kalkanı Programı ile sosyal politikalarda yeni ve vizyoner uygulamaların hayata geçirileceğinin ifade edildiğini hatırlattı. Aile Koruma Kalkanı Programı’nı finanse etmek üzere ise Aile ve Gençlik Bankası adıyla bir banka kurulacağının ve bu bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de doğal kaynaklar olacağının belirtildiğini anlatan Göktaş, şöyle devam etti: “Biz bunu Aile Koruma Kalkanı ve Aile ve Gençlik Bankası olarak söylüyoruz, ama Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında temelde ev hanımlarına emeklilik prim desteği ve yıpranma payı hakkı var. Her aileden istihdama en az 1 kişinin katılımının sağlanması, yeni evliliklerin teşvik edilmesi, yeni sosyal hizmet modelleri geliştirilmesi kapsamında faaliyet ve projelerin desteklenmesi öngörülmüştür. Aile ve Gençlik Bankası konusunda ise biliyorsunuz bunun pek çok paydaşları var. Biz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kendi payımıza düşen boyutunu enine boyuna çalışıyoruz, bunu onlar da kendi taraflarında çalışıyor. Çünkü sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ilgilendiren boyutu yok bunun. Ancak ileriki dönemlerde inşallah bunu sonuçlandırarak, gençlerimize verdiğimiz bu umut dolu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.”

“CEZALARIN ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddete ilişkin bir soru üzerine, bunun, herkesin canını acıtan bir konu olduğunu dile getirdi. Kadına yönelik şiddetin, sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada gündemde olduğunu aktaran Göktaş, şu açıklamalarda bulundu: “Biz tabii ki bununla mücadele için sıfır tolerans ilkesiyle çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim ve altını da çizeyim. Temel kanunlarda eşitlik ilkesi ve pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Şiddet mağdurlarının korunması ve şiddetin önlenmesi için 6284 sayılı Kanun ve ikinci mevzuat ile güçlü bir yasal altyapı oluşturduk. Hukukumuzu güçlendirmeye ve uygulamadaki başarısını artırmaya yönelik çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddet eylemlerinde cezaların artırılmasına yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz.”

Hem hukuki platformlarda hem de uygulamada yoğun ve hassas bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, farkındalık artırma çalışmaları çerçevesinde, eğitimler ve seminerler düzenleyerek kamu personeli, muhtarlar ve diğer kesimlere eğitimler verdiklerini, ulusal ve il düzeyinde kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planları hazırlayıp uyguladıklarını söyledi. Hangi ilde vaka çoğalması varsa ya da hangi ilde şiddetle ilgili özel bir durum oluşacaksa onu mercek altına alıp özel bir çalışma yapmayı hedeflediklerine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti;”1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın daha etkin kullanılması ki bu ulusal eylem planını biliyorsunuz 2021-2025 yıllarını kapsıyor. Daha etkin kullanılması ve izlenmesi amacıyla da yıllık faaliyet planları hazırlıyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle kadına yönelik şiddetle mücadelede 2022 yılı faaliyet planını imzaladık ve bunu uygulamaya başladık.”

“BU KANUNUN DEĞİŞMESİ GEREKMİYOR”

Bakan Göktaş, mağdur erkeklerin de yanında olduklarını belirterek, “Bunları da dinlememiz lazım. Sonuçta biz ‘aile’ bakanlığıyız. Kadına, erkeğe, gencine, yaşlısına, engellisine her kitleye hitap eden bir bakanlığız. Burada bir mağduriyet söz konusuysa onu da dinlememiz lazım.” dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, süresiz nafaka konusunu ve 6284 sayılı kanunu Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüştüklerini, bakanlığı ilgilendiren boyutlarını ele aldıklarını anlattı. 6284 sayılı kanunun değişmesinin gerekmediğini aktaran Göktaş, ” Ancak uygulamada varsa bir hata bunun da üstünden gitmemiz lazım. Bu kanundan kaynaklanan hatalar değil.” dedi.

“BU TÜR İÇERİKLERİ YAKINDAN İZLEDİĞİMİZİ BİLMENİZİ İSTİYORUM”

Bakan Göktaş, Youtube’de çocukları hedef alan paylaşımlar yapan bir kanalla ilgili de değerlendirme yaptı. Bu tür içerikleri yakından izlediklerini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti; “Çocuklara yönelik içerikleri olan, tepkilere yol açan bir Youtuber ile ilgili sosyal medyada biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı. Mecrayı kapatamıyoruz ancak içeriği önleyebiliyoruz. Biz bu konuda çok hızlı çalışıyoruz. Sosyal medyadaki şiddet olaylarını izlediğimizde de aynı şekilde, aynı hızla takip ediyoruz. Bu tür içeriklere çok hızlı müdahale ediyoruz.” Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu